Gode forskningsprojekter

Et af succeskriterierne for gode forskningsprojekter er et velfungerende samspil mellem de involverede sundhedsfaglige professioner og medicinske specialer. Det er derfor essentielt, at den forskning, der udvikles under Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, er målrettet en tværfaglig og tværsektoriel virkelighed.

Aktuelle projekter