Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning efterstræber at etablere samarbejder med nationale og internationale forskergrupper indenfor relevante forskningsområder. Det forventes, at samarbejderne med andre institutioner udvikles i takt med gennemførelse af konkrete projekter.  

Internationale samarbejder

Det har fra opstarten af forskningsorganisationen, i regi af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, været vigtigt at indgå i internationale samarbejder. På nuværende tidspunkt deltager Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning aktivt i EUPHOREA (European Prehospital Research Alliance), som er et europæisk forskningssamarbejde. 

Nordiske samarbejder

Herudover er der etableret et tæt nordisk samarbejde mellem HEMS-organisationerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Samarbejdet går under betegnelsen NoPRA (Nordic Prehospital Research Alliance). Formålet er at styrke forskningen i det præhospitale område i samarbejde mellem de nordiske tjenester.

Samarbejde om data

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har egen database på samtlige missioner siden starten i 2014. Man kan få udleveret data til forskning som led i samarbejde med Akutlægehelikopterordningen, se under forskning – datakilder.

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning samarbejder desuden med de andre præhospitale netværk i Danmark og indleverer data til Præhospitale Patientjournal (PPJ). En delmængde af PPJ data indgår desuden i RKKP Præhospitalsdatabasen (rkkp.dk), som indeholder patientforløbsdata.