Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordnings drift drives af de fem regioner i fællesskab, og er et tværregionalt beredskab.

Hjælpen fra oven

Akutlægehelikopterne skal bidrage til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller opholder sig langt fra specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital speciallægebehandling. 

Klar til undsætning 24 timer i døgnet

Danmark har i alt fire akutlægehelikoptere, som holder til på baserne i Skive, Billund, Ringsted og Saltum. Akutlægehelikopterne er bemandet 24 timer i døgnet året rundt, og kan flyve til alle dele af landet.

Præhospitalt supplement

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning blev etableret i 2014 som supplement til regionernes eksisterende præhospitale beredskaber. 

Leverandører

Norsk Luftambulanse A/S er leverandør for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Læs mere om Norsk Luftambulanse A/S på deres hjemmeside: www.nlaas.no