For at sikre, at de forskningsprojekter, der relaterer sig til Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, i videst muligt omfang kan bidrage til at udvikle og forbedre den præhospitale indsats, søges alle projekter publiceret i peer-reviewed tidsskrifter. På denne side kan du finde de publikationer, der er udgået fra forskningsstrategien.

2021

2020

2019

2018

2017