I Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er drift og forskning tæt forbundet. Forskningsstrategien skal skabe rammerne for at sikre udvikling og evidensbaseret drift af Akutlægehelikopteren ved stadigt at udvikle, udfordre og nytænke den etablerede tænkning om klinisk praksis.

Forskning til gavn for akutte patienter

Forskningen skal skabe forbedret behandling for patienterne og evidensbaseret drift af akutlægehelikopterne ved at igangsætte og medvirke til kliniske forskningsprojekter af høj standard med såvel national som international interesse og samarbejde.

Forskningen kan endvidere føre til nye og bedre diagnostiske metoder og behandlinger, bedre og mere sammenhængende og tidsoptimale patientforløb, færre komplikationer, samt større patienttilfredshed. Derudover kan forskningen også belyse en evt. samfundsøkonomisk betydning ved at undersøge optimeret ressourceudnyttelse.

Forskningsområder

I forskningsstrategien for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er der defineret en bred vifte af forskningsområder:

  • Studier med høj videnskabelig kvalitet, der involverer den præhospitale indsats
  • Studier med bred samarbejdsflade af høj kvalitet
  • Kliniske studier, som involverer den præhospitale indsats, der kortlægger effekt af den samlede sundhedsfaglige indsats – vurderet på patientforløb og outcome
  • Udvikling og afprøvning af medicin og/eller medicoteknisk udstyr præhospitalt
  • Uddannelse og træning i præhospital behandling