Baggrund

Hjertemassage kan medføre alvorlig skade på både hjertenære indre organer og organer, der i nogle tilfælde er anatomisk placeret langt fra hjertets position. Der er således en mistanke om, at kraftig brystkompression – enten manuelt eller med en mekanisk enhed – kan føre til forkert placering af hænderne eller enheden under brystkompression. De mekaniske systemer, der anvendes til hjertemassage i dag, giver kompression med en fast acceleration og en fast trykdybde. Hjertemassageapparaterne tager således ikke højde for eventuelle variationer i patienternes størrelse. Apparaterne tager heller ikke højde for de ændringer i eftergiveligheden af brystvæggen, der kan forekomme under brystkompression, som følge af de uundgåelige ribbensbrud, der indtræder under kompressionen. Der er heller ikke indbygget nogen alarmeringssystemer, der alarmerer, hvis apparatet skulle forskubbes på brystkassen under pågående behandling. Flere af de komplikationer, man ser ved anvendelse af disse apparater, kan formentlig reduceres, hvis der kan udvikles et system, der overvåger effekten af behandlingen, mens den gives, og justerer kompressionen i overensstemmelse hermed.

Formål

Formålet med studiet er at fremstille et system, der kan vejlede operatøren både under manuel og mekanisk hjertemassage med hensyn til det eksakte kompressionspunkt, kompressionskraften og den ønskede kompressionsfrekvens.

Metode

Forskergruppen har tidligere opfundet prototypen 'MekCPR', som er et integreret system, der kan vejlede operatøren, der foretager manuel hjertemassage både med relation til kompressionssted- og kraft. Formålet med det aktuelle projekt er at forbedre denne proof-of-concept-prototype og gøre den klar til en vurdering af anvendeligheden ved behandling af præhospitalt hjertestop. Det planlagte studie inkluderer revision af den nuværende hardware og softwareplatform, indsamling af data fra genoplivningsforsøg samt opbygning af et (feedback)-kontrolsystem, der dynamisk tilpasser den enkelte patients anatomiske og fysiologiske træk til de forskellige parametre af hjertemassagen ved hjælp af modelleringsteknikker, der anvender kunstig intelligens.

Samarbejde

Projektet skal gennemføres i samarbejde mellem Præhospital forskningsenhed, Region Syddanmark, Center for Sundhedsinformatik og teknologi, Mærsk McKinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet og Danske Regioners Akutlægehelikopter.