Få et indblik i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning gennem forskellige udgivelser og tal.

Årsrapporter

Årsrapporterne danner et samlet overblik over det forgangne år. Bliv præsenteret for de forskellige tiltag og aktiviteter, som året har ført med sig.

Brugerundersøgelser

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er akkrediteret i samme proces som Præhospitalet, Region Midtjylland, hvor sekretariatet er placeret. Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt system til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Læs afgørelsen i brugerundersøgelsen.

Statistik på helikopternes flyvninger

Få et indblik i akutlægehelikopternes antal flyvninger gennem aktivitetsopgørelserne.