De fem regioner i Danmark driver i fællesskab de fire døgndækkende akutlægehelikoptere.

Regionerne har dannet en styregruppe, hvor hver region har to sæder.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Dorthe Crüger er formand for styregruppen.

Sekretariatsfunktionen er placeret i Præhospitalet i Region Midtjylland.