ALH database (HEMS file):

  • ALH har en omfattende database med data (se variabelliste-dokumentet) vedrørende akutlægehelikopternes indsats, og disse data kan udleveres i forbindelse med relevante forskningsprojekter. Ved udlevering af data er datatilsynets (eller tilsvarende lokale myndigheds) bestemmelser gældende, og der skal foreligge en plan for formål, hypotese, analyse, samt formidling af resultater i form af videnskabelige artikler i nationale eller internationale tidsskifter og andre fora. Alle projekter, hvor data fra helikopteren spiller en substantiel rolle, skal have tilknyttet en samarbejdspartner med affiliering til Den Landsdækkende akutlægehelikopterordning. Derudover skal alle projekter og publikationer, der benytter data fra ALH påpege dette i metodeafsnittet eksempelvis med teksten: ”Data er indsamlet af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning”. Ansøgning om udlevering af ALH-data sendes til sekretariatet for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

 

Præhospitale Patientjournal data:

  • Akutlægehelikopteren anvender og indleverer data til Præhospitale Patientjournal (PPJ). En delmængde af disse data indgår i Præhospitalsdatabasen (rkkp.dk) som patientforløbsdata. Man kan få PPJ-data til tværgående og landsdækkende kvalitets- og forskningsprojekter.