The Danish Helicopter Emergency Medical Service in a Socio-Economic Perspective

Baggrund

Når patienterne oplever tidskritiske tilstande som blodprop i hjertet eller hjernen samt svære traumer, er den første behandling samt hurtig transport til specialiseret behandling på hospitalet yderst vigtig. Akutlægehelikopterne dækker de områder af landet, som har længst transporttid til de højt specialiserede universitetshospitaler i Danmark.

Akutlægehelikopterordningen er en betydelig samfundsmæssig investering i tryghed og lighed i behandling for borgere, som bor langt fra universitetshospitalerne.

Den socioøkonomiske effekt af en national akutlægehelikopterordning er ikke tidligere belyst.

Formål

Formålet med dette PhD-projekt er at undersøge betydningen af den nationale akutlægehelikopterordning for kritisk syge patienters senfølger, omkostninger for samfundet og patienten samt tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Metode

Dette PhD-projekt består af tre registerbaserede studier:

  • Studie 1: Undersøger forskellen i senfølger mellem patienter transporteret med akutlægehelikopter og landbaseret transport.
  • Studie 2: Undersøger forskellen i socioøkonomiske omkostninger mellem patienter transporteret med akutlægehelikopter og landbaseret transport.
  • Studie 3:Undersøger forskellen i den efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet mellem patienter transporteret med akutlægehelikopter og landbaseret transport.

Samarbejde

Projektet vil blive gennemført i et samarbejde mellem Den Præhospitale Forskningsenhed i Region Midt og Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.