Baggrund

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har siden 2014 været et supplement til regionernes eksisterende præhospitale beredskaber. Akutlægehelikopteren (ALH) bliver blandt andet brugt ved større ulykker, hvor patienter kan være truet af større blødninger. Med adgang til erytrocytsuspensioner og flydende plasma har ALH mulighed for allerede på skadestedet at påbegynde livreddende behandling. Studier har vist, at tidlig behandling med blodprodukter kan reducere dødeligheden i forbindelse med livstruende blødning. Præhospital behandling med blodprodukter er tiltænkt patienter med livstruende blødning. Unødvendig behandling med blodprodukter medfører en risiko for bivirkninger, men er også en begrænset og omkostningstung ressource. Det er i dag fortsat ukendt, hvordan brugen af blodprodukter på ALH influerer på sygdomsforløbet. Desuden er det uklart, om patienterne har haft et reelt behov, der retfærdiggør behandling, ligesom det er uvist, hvordan det er gået patienterne på sigt. 

Formål

Vi ønsker at undersøge patientgruppen, der modtager transfusioner før ankomst til hospital, og hvordan der transfunderes med blodprodukter ved ALH i Danmark. Mere specifikt ønsker vi at undersøge transfusionshyppighed, om der er regionale forskelle, og hvilke blodprodukter der benyttes før ankomst til hospital. Vi ønsker at undersøge, om transfusionsbehandlingen fortsættes på hospitalet, og om der er anæmi og påvirket koagulationsevne ved ankomst til hospitalet. Derudover undersøges, hvordan det går de patienter, der er behandlet med blodprodukter, på sigt.

Metode

Studiet er et prospektivt, observationelt kohortestudie baseret på registerdata for patienter transporteret med akutlægehelikopter i perioden fra 1. oktober 2014 til 12. august 2020.

Samarbejde

  • Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning
  • Blodbankerne i de fem regioner, herunder Transfusionsmedicinsk Enhed ved Blodbanken, Region Hovedstaden og Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital
  • Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
  • HovedOrtoCentret, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning, TraumeCenter og Akutmodtagelse, Rigshospitalet