Baggrund

Sygdomme som blodprop i hjertet eller hjernen og hjertestop uden for hospital kræver prompte erkendelse, tidlig behandling og effektiv samt hurtig transport til specialiseret center. Senkomplikationerne hos disse patienter har store samfundsmæssige omkostninger, hvilket yderligere understreger vigtigheden af rettidig behandling. Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har vist reduktion i tid til behandling hos patienter med blodprop i hjertet og lang transporttid. Viden om helikopterens rolle hos patienter med blodprop i hjernen er sparsom, og hjertestop uden for hospital mangler endnu at blive belyst.

Formål

Formålet med dette PhD-studie er at beskrive og evaluere akutlægehelikopterens rolle hos tre tidskritiske sygdomme på et nationalt plan. Herunder belyse den gradvise implementering af helikopteren, specielt i yderområderne, og beskrive sammenhængen mellem systemforsinkelse og udfald i de tre sygdomskategorier i relation til transportfort vs. helikopter.

Metode

Systemforsinkelse defineres som tid fra alarmkald til behandling hos patienter med 1) blodprop i hjertet, 2) blodprop i hjernen og 3) patienter med hjertestop uden for hospital.

Alle tre studier vil være registerbaserede og vil inkludere patienter med ovennævnte diagnoser. Tidsstempler vil blive indhentet fra præhospitalets egne logistiksystemer. Information om invasive procedurer vil blive samlet fra de respektive regioners databaser.

Samarbejde

Dette 3-årige studie gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem Afd. for Hjertesygdomme, Anæstesiologisk og Intensiv afdeling, Neurologisk afdeling og Neuroanæstesiologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital samt Præhospitalet. De øvrige hjerte- og hjernecentre i Danmark vil være repræsenteres for at samle et nationalt projekt.

Publikationer