Baggrund

Blødning kan være en livstruende tilstand, som kan ses i forbindelse med ulykker og medicinske tilstande med fx brud på store blodkar. Transfusion med blodprodukter indgår som en del af den livreddende behandling hos denne patientgruppe. Ved transfusion kan gives blodplader, plasma eller røde blodceller, hvoraf de to sidstnævnte er tilgængelige præhospitalt. Både i Danmark og internationalt er der store forskelle i, hvilke produkter der gives og i hvilken rækkefølge. En række studier har påvist gavnlig effekt af både plasma og røde blodceller indgivet hver for sig, men også påvist mulig bivirkninger. Nuværende findes ikke nogen studier, der direkte har sammenlignet plasma med rød blodcelletransfusion præhospitalt.

Formål

Formået med studiet er at kortlægge, om transfusionsstrategi baseret primært på plasma eller røde blodceller er mest fordelagtig for patienter med større blødning og behov for præhospital transfusion.

Metode

150 blødende patienter, som behandles af HEMS Danmark, og som vurderes at have behov for blodtransfusion, inkluderes af studiet. For hver patient trækkes lod, om behandling skal bestå af røde blodceller eller plasma. Der udtages blodprøve før og efter behandling. På disse blodprøver udføres avancerede analyser, som giver oplysning om behandlingens effekt på blodstørkning og blodkarvæggens funktion. Desuden registreres en række kliniske parameter såsom: grad af kredsløbspåvirkning ved ankomst til sygehus, samlede transfusionsbehov, dødelighed, behov for behandling på intensiv afdeling. Studiet iværksættes først, efter godkendelse fra Etisk komite og Datatilsynet foreligger.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem de fire HEMS enheder under Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, Bedøvelse & operation Nord Aarhus Universitetshospital og HovedOrto Centeret, Rigshospitalet. Til varetagelse af specialiserede analyser indgår desuden Blodprøver og Biokemi, Klinik for Koagulation (AUH) og Blodbanken (RH) som samarbejdende afdelinger i projektet.