Et af succeskriterierne for gode forskningsprojekter er et velfungerende samspil mellem de involverede sundhedsfaglige professioner og medicinske specialer. Det er derfor essentielt, at den forskning, der udvikles under Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, er målrettet en tværfaglig og tværsektoriel virkelighed. 

Forskningsprojekter

Læs om vores aktuelle forskningsprojekter og få et indblik i, hvilke områder der forskes i hos Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, eller læs resultaterne af vores afsluttede forskningsprojekter.