Et af succeskriterierne for gode forskningsprojekter er et velfungerende samspil mellem de involverede sundhedsfaglige professioner og medicinske specialer. Det er derfor essentielt, at den forskning, der udvikles under Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, er målrettet en tværfaglig og tværsektoriel virkelighed. 

Peer-reviewed tidsskrifter

Alle projekter, der udgår fra forskningsstrategien, skal søges publiceret i peer-reviewed tidsskrifter. Det skal endvidere fremgå af artikler og andet projektmatieriale, at forskning udgår fra HEMS DK, sammen med de involverede afdelinger. 

Forskningsprojekter

Læs om vores aktuelle forskningsprojekter, og få et indblik i hvilke områder der forskes i hos Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.