Baggrund

Akuthjælpen til patienter på de ikke-landfaste danske øers vej, i tilfælde af akut sygdom eller skade, tager, som andre steder i landet, ofte udgangspunkt i et 112-opkald. Vagtcentralerne sender herefter den rette udrykning ud til patienterne, men det er fortsat ukendt, hvordan patienter fra øerne egentlig bringes til hospitalet. I hvor stort et omfang bruges akutlægehelikopteren til disse patienter, og hvordan går det dem?

Formål

Projektet ønsker at belyse akuthjælpen til patienter på de ikke-landfaste danske øer med fokus på transport til hospitalet enten med akutlægehelikopteren eller ambulance.

Vi vil karakterisere denne patientgruppe med henblik på tidsforbrug fra vagtcentralernes udrykning til ankomst på hospitalet, diagnosefordeling og mortalitet.

Metode

Studiet tager udgangspunkt i data fra de fem danske regioners vagtcentraler over 112-opkald fra de danske øer imellem den 1. oktober 2014 og 31. marts 2016. Vi vil foretage en sammenkobling mellem disse og data fra HEMSfile ud fra patienternes CPR-numre, for at identificere alle HEMS-missioner ud til denne befolkning. Til sidst vil vi fuldføre dataindsamlingen med et udtræk fra Landspatientsregistret og CPR-registret.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, den Præhospitale Virksomhed og Akutlægehelikopterordningen.