Den fjerde helikopter klar til at lette

Alle fotos: Fotograf Niels Åge Skovbo

Den 2. januar 2019 kl. 12.00 begynder Danmarks fjerde akutlægeheliopter at flyve med patienter. Det blev markeret med besøg af udvalgte sundhedspolitikere, der blev inviteret indenfor i helikopteren. Markeringen foregik den 17. december 2018 på en midlertidig base, som er etableret i Aalborg Lufthavn, indtil den permanente base er klar ved Saltum i Jammerbugten.

Elle Trane Nørby taler ved indvielse af fjerde akutlægehelikopter

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, bød velkommen, efterfulgt af taler fra blandt andet Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, som blandt andet sagde:

- Den nye helikopter placeret i den nordlige del af landet kommer til at betyde, at vi kan skære ca. 20 min. af responstiden for en borger i Skagen eller på Læsø. Det handler om at sikre tryghed og hurtig hjælp for alle borgere i Danmark. 

Flyvetur til sundhedspolitikerne
Derefter fik gæsterne mulighed for at se nærmere på helikopter og basefaciliteter og flere sundhedspolitikere fik en kort prøveflyvning med helikopteren.

Næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, efter flyvetur med lægelig leder af akutægehelikopterne Troels Martin Hansen

Næstformand i Danske Regioner Ulla Astman var også glad for den nye helikopter:

- Det er en rigtig god dag for Region Nordjylland i dag. Den nye helikopter vil give en langt bedre dækning af Vendsyssel, Skagen og Læsø, end vi har haft tidligere. Det er jeg utrolig glad for, sagde Ulla Astman, og tilføjede: 

- Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at den her helikopter ikke kun er en nordjysk helikopter. Alle fem regioner har siden 2014 sammen drevet en fælles ordning med tre helikoptere, som flyver ud til kritisk syge patienter i hele landet. Den nye helikopter bliver en integreret del af denne ordning og sundhedsvæsenet i de fem regioner.

- Den stopper ikke ved regionsgrænsen, men flyver derhen, hvor der er et sundhedsfagligt behov.


Fakta om Den Landsdækkende akutlægehelikopterordning og den fjerde helikopter

  • Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab, og midlerne til driften kommer fra Staten.
  • Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i finansloven for 2018 midler til at styrke akutberedskabet i områder, der har relativ lang flyvetid med de nuværende tre akutlægehelikoptere.
  • Parterne afsatte 45 millioner kroner årligt fra 2019 og frem til at etablere og drive en fjerde akutlægehelikopter med base i den nordlige del af Danmark.
  • Den fjerde akutlægehelikopter sættes i drift den 2. januar 2019, kl. 12.00. Den får midlertidigt base ved Aalborg Lufthavn, indtil den basen ved Saltum, i den nordlige del af Jammerbugt Kommune, er etableret. 
  • Den nye helikopter leveres af Norsk Luftambulanse A/S, som i forvejen driver de tre øvrige akutlægehelikoptere.
  • Akutlægehelikopterne bidrager til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, som er bosat i eller opholder sig langt fra landets specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital speciallægebehandling samt sikres hurtig transport til specialiserede og højt specialiserede behandlingstilbud i takt med, at disse behandlingstilbud er blevet centraliseret på universitetshospitalerne.  
  • Akutlægehelikopterne er bemandet med tre personer: En erfaren præhospital akutlæge, en paramediciner (HCM-redder) og en pilot.  
  • Akutlægehelikopterne er hverken underlagt regionale eller administrative begrænsninger og kan disponeres til alle dele af landet, hvis der er et sundhedsfaglig behov herfor.
  • Mere end hver tredje flyvning går til en patient med symptomer på hjerte/kar sygdomme. Andre store grupper er patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen og patienter med svær tilskadekomst fx efter store trafikulykker.
  • De nuværende tre akutlægehelikoptere har baser i Skive, Billund og Ringsted og fløj mere end 3.600 gange i 2017. Foreløbige tal for 2018 viser en aktivitetsfremgang på mellem 10 og 15 %.