Der gennemføres en ny prækvalifikation i det igangværende udbud af regionernes akutlægehelikoptere med det formål at øge konkurrencen. Interesserede tilbudsgivere inviteres til at ansøge om prækvalifikation senest den 12. januar 2021.

Regionernes fire akutlægehelikoptere blev den 7. oktober 2020 sendt i udbud. For at blive prækvalificeret og komme i betragtning til opgaven skulle ansøgerne opfylde en række krav til henholdsvis økonomi og erfaring med at drive akutlægehelikopter.

Kun én ansøger levede op til betingelserne for at blive prækvalificeret. Regionerne har derfor valgt at gennemføre en ny runde med prækvalifikation. Kravene til prækvalifikation er blevet justeret en smule med henblik på at opnå mere konkurrence om opgaven og det nye udbudsmateriale bliver offentliggjort på EU-supply.

Ny frist for at ansøge om prækvalifikation er 12. januar 2021.

Yderligere info
Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner, tlf. 3023 6454, ullaa@rn.dk

Dorthe Crüger, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, tlf. 2134 5526, Dorthe.cruger@regionh.dk