27. januar 2021

To leverandører vurderes at leve op til krav om økonomi og erfaring med drift af akutlægehelikopter og er nu blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

Regionernes akutlægehelikoptere blev den 7. oktober 2020 sendt i udbud. For at blive prækvalificeret og komme i betragtning til opgaven skal ansøgerne opfylde en række krav til henholdsvis økonomi og erfaring med at drive akutlægehelikopter.

I første prækvalifikationsrunde levede kun én ansøger levede op til betingelserne for at blive prækvalificeret. For at opnå mere konkurrence om opgaven valgte regionerne derfor at gennemføre en ny prækvalifikation, hvor kravene blev justeret en smule.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation var 12. januar 2021. Den efterfølgende vurdering har vist, at franske SAF Helicopteres med det danske selskab UNI-FLY som underleverandør og norske Norsk Luftambulanse (den nuværende leverandør) lever op til betingelserne for at blive prækvalificeret. De opfordres derfor til at afgive tilbud.

Regionerne har tilrettelagt en udbudsproces med forhandling. Det forventes, at vinderen af udbuddet kan offentliggøres primo oktober 2021. Regionernes nuværende kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S løber frem til oktober 2023, hvorefter vinderen overtager driften. 

Yderligere info
Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner, tlf. 3023 6454, ullaa@rn.dk

Dorthe Crüger, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, tlf. 2134 5526, Dorthe.cruger@regionh.dk