Jacob Steinmetz

Klinisk professor Jacob Steinmetz skal forske i den præhospitale behandling med fokus på akutlægehelikopteren. Foto: Louise Andresen Poulsen, Rigshospitalet

31. maj 2021

Jacob Steinmetz er ny klinisk professor i akutmedicin med tilknytning til Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Her skal han forske i den behandling, som alvorligt syge og svært tilskadekomne patienter får, inden de kommer på hospitalet.

Ph.d. og overlæge Jacob Steinmetz forsker i den hjælp, som ambulancen, akutlægebilen og akutlægehelikopteren yder til mennesker, der har akut behov for behandling uden for hospitalet – fx traumepatienter eller patienter med hjertestop og blodprop i hjertet.

Professoratet betyder, at forskningen i den akutte medicin styrkes. Jacob Steinmetz, der selv er helikopterlæge, skal medvirke til at koordinere den præhospitale forskning i Danmark og skabe mere internationalt samarbejde med særligt fokus på akutlægehelikopteren.

Jacob Steinmetz tiltræder sit kliniske professorat ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet den 1. juni 2021. Han er samtidig ansat i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning og overlæge på Rigshospitalets Traumecenter og Anæstesiafdeling. Professoratet er finansieret af Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Kontakt

Klinisk professor og overlæge Jacob Steinmetz
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning samt
Rigshospitalet, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter
Mobil: 31210502
Mail: Jacob.Steinmetz@ph.rm.dk