Opdateret status den 15. december 2021

Kontraktindgåelse med SAF Helicopteres er udsat

Norsk Luftambulanse har valgt at klage til Klagenævnet for Udbud over regionernes tildelingsbeslutning i helikopterudbuddet. Det indebærer, at muligheden for at underskrive kontrakten med SAF udskydes i 30 dage, mens Klagenævnet vurderer, om klagen skal have opsættende virkning, mens klagen behandles. Klagenævnet vil foretage vurderingen senest den 12. januar 2022.

 

Pressemeddelelse, den 3. december 2021

Fotograf: Niels Åge Skovbo

Regionernes fire akutlægehelikoptere har været i udbud. Valget er faldet på det franske selskab SAF Helicopteres i samarbejde med danske UNI-FLY A/S. SAF har fløjet rednings- og akutlægehelikoptere i Frankrig siden 1979. Det betyder samtidig et skifte af leverandør og dermed et farvel til Norsk Luftambulanse efter mange års godt samarbejde.

Der har været tale om et skarpt opløb med tre meget kvalificerede selskaber: Udover Norsk Luftambulanse og Franske SAF, har også det svenske selskab, Babcock, budt ind. Alle tre selskaber har leveret tilbud med høj kvalitet og driftssikkerhed. Således er prisen endt med at være udslagsgivende, og gevinsten er mærkbar:

- Faktisk bliver den nye aftale billigere end den nuværende. Vi sparer 17 mio. kr. om året i forhold til den nuværende aftale. Det er en rigtig god nyhed, fordi det betyder, vi kan få mere sundhed for pengene, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman (S).

Nye og større helikoptere

Der er fire akutlægehelikoptere i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Med overgangen til den nye kontrakt udskiftes alle med nye helikoptere. To ligner dem, der er i forvejen. Mens de andre to bliver nummeret større.

Helikoptere af den nuværende størrelse dækker behovet i langt de fleste situationer. De lidt større helikoptere kan eksempelvis være relevante, hvis en patient skal flyves fra et hospital til et andet for at modtage mere specialiseret behandling eller ved længere flyvninger. Sundhedsfagligt giver det derfor god mening.

Tryghed for borgere og medarbejdere

SAF overtager driften af akutlægehelikopterne den 1. oktober 2023. Der er således god tid til at få leveret og godkendt de nye helikoptere og til at ansætte og træne personale.

- I det hele taget glæder jeg mig over, at der med udbuddet er lagt op til en stabil og tryg overgang; både for personalet og patienterne, siger Ulla Astman.

Hun fremhæver blandt andet, at kvaliteten og evnen til at flyve under dårlige vejrforhold bevares og videreføres i den kommende kontrakt. Derudover er der stillet høje krav til driftssikkerhed samt arbejdsmiljø og arbejdsforhold for personalet.

Det med småt

Processen er nu så langt, at tilbudsgiverne har fået besked. Men underskrift på kontrakten kan tidligst ske den 14. december 2021. Først da udløber en såkaldt "stand still" periode, hvor tilbudsgiverne har mulighed for at klage over afgørelsen.

Fakta

Om udbuddet

 • Tre selskaber havde prækvalificeret sig til at give tilbud på at flyve akutlægehelikopter i Danmark:
  • Norsk Luftambulanse, der har haft opgaven siden 2014 og fortsat skal flyve frem til 2023
  • Svenske Babcock med danske KN Helicopters som underleverandør
  • Franske SAF Helicopteres i samarbejde med danske UNI-FLY
 • Selskabernes tilbud blev vurderet på tre parametre med forskellig vægt:
  • Kvalitet (vægter 40 pct)
  • Driftssikkerhed (vægter 30 pct)
  • Pris (vægter 30 pct)
 • Alle tre selskaber scorede næsthøjeste karakter: "9" på både kvalitet og driftssikkerhed. Det blev således prisen, der var afgørende, selvom denne kun vægter 30% i den samlede evaluering.
 • SAF skal levere helikoptere, inkl. service og vedligehold samt flyvningen med pilot og specialuddannet paramediciner. Regionerne står selv for det lægefaglige personale og drift af landets 4 baser.
 • Konkret har SAF budt ind med nyeste generation af helikoptere fra Airbus Helicopters i form af 2 stk. H135 på ca. 3 ton og 2 stk. H145, der vejer ca. 700 kg. mere. Det er også Airbus-helikoptere af typen 135, som flyver i dagens akutlægehelikoptertjeneste. Fordelen ved de lidt større helikoptere er blandt andet, at der er plads til ekstra udstyr og ledsagende personale. Det kan eksempelvis være relevant ved lange transporter mellem hospitalerne. Samtidig er begge helikoptermodeller fortsat så små, at de kan lande tæt på skadestedet. Det kan være når patienter er kommet svært til skade ved et trafikuheld, eller ved patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen.

Om processen

 • Arbejdet med udbuddet begyndte allerede tilbage i foråret 2019 med at afdække de overordnede succeskriterier og principper for udbuddet, som alle landets regionsråd efterfølgende har tiltrådt.
 • Det færdige udbudsmateriale er udarbejdet i samarbejde med de fem regioner og repræsentanter fra blandt andet Forsvaret og Trafikstyrelsen. Materialet er udarbejdet på engelsk og afregningen sker i EURO for at understøtte den internationale konkurrence. Derudover er potentielle leverandører fra det internationale marked blevet inddraget via flere runder markedsdialoger. Markedsdialogerne er gennemført ud fra ønsket om at have en åben dialog med potentielle tilbudsgivere om nye muligheder og udviklingspotentiale i den kommende kontrakt og for at afdække eventuelle markedsbarrierer. Dialogen har også tjent til at skabe øget konkurrence og give tilbudsgiverne mulighed for at påbegynde de indledende forberedelser forud for selve udbudsprocessen.
 • Selve udbuddet er gennemført som et udbud med 2 forhandlingsrunder og forudgående prækvalifikation.
 • På baggrund af forhandlingsrunderne, har selskaberne afgivet deres endelige bud på, hvordan de vil løse opgaven og til hvilken pris.
 • Efter i dag (3. december), hvor vinderen af udbuddet er offentliggjort, begynder en såkaldt "stand still"-periode på ti dage. I stand still-perioden har tilbudsgiverne mulighed for at gøre indsigelse overfor afgørelsen.
 • Hvis der ikke kommer indsigelser kan kontrakten underskrives 14. december 2021, hvorefter SAF påbegynder sit implementeringsarbejde frem mod driftsstart d. 1. oktober 2023.
 • Kontrakten med SAF Helicopteres er tidsfleksibel. Det vil sige, at der ikke er nogen fast udløbsdato. Den er uopsigelig for begge parter i en 10-årig periode. Herefter kan den opsiges med 48 måneders varsel og kan dermed konkurrenceudsættes igen, når regionerne vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Om SAF Helicopteres og UNI-FLY

 • SAF Helicopteres har stor erfaring med at flyve rednings- og akutlægehelikoptere. Det er opgaver de har løst i Frankrig siden 1979, hvor de blandt andet har fløjet under vanskelige vejrforhold i Alperne og Pyrenæerne.
 • SAF opererer i dag 37 helikoptere, heraf 25 akutlægehelikoptere, fordelt på 21 baser og har endvidere egen flyoperativ træningsorganisation inkl. helikopter-simulatorer.
 • UNI-FLY blev etableret som helikopterselskab i 1970 i Danmark.
 • UNI-FLY vil med afsæt i sine hangar- og værkstedfaciliteter i Odense blandt andet bistå SAF med den løbende service og vedligehold af akutlægehelikopterne og den daglige drift.

Flere informationer

 • Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner: 30 23 64 54 / ullaa@rn.dk
 • Dorthe Crüger, formand for styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning: 2134 5526 / cruger@regionh.dk