5. juli 2022

Regionerne har nu prækvalificeret fire selskaber til at afgive tilbud på de fire akutlægehelikoptere i Danmark.

Regionerne har offentliggjort hvilke selskaber, der er prækvalificeret til at afgive tilbud på regionernes akutlægehelikoptere. Det var på forhånd fastlagt, at fire selskaber kunne prækvalificeres. Regionerne modtog i alt fem ansøgninger, men et af selskaberne (det østrigske Helicopter Air Transport GmbH) levede dog ikke op til udbuddets mindstekrav og kunne dermed ikke prækvalificeres.

De fire prækvalificerede selskaber er:

  • Konsortiet Scandinavian Air Ambulance and KN Helicopters (Babcock Scandinavian Air Ambulance, Sverige og KN Helicopters A/S, Danmark)
  • A.S. SAF Helicopteres (Frankrig) med det danske selskab UNI-FLY som underleverandør
  • Norsk Luftambulanse A/S - ordningens nuværende operatør (Norge)
  • Elifriulia S.p.A. (Italien)

Selskaberne har nu frem til 2. september til at udarbejde deres indledende tilbud. I samme periode vil regionerne indhente dokumentation for oplysningerne angivet i selskabernes ansøgninger. Elifriulia S.p.A. har oplyst, at selskabet tidligere har været involveret i sager om konkurrencefordrejning i Italien. Selskabet oplyser dog samtidig, at der er rettet op på forholdene, hvilket regionerne indhenter dokumentation for.  

Det forventes, at vinderen af udbuddet kan offentliggøres primo december 2022. Regionernes nuværende kontrakt med Norsk Luftambulanse A/S løber frem til november 2024, hvorefter vinderen overtager driften.

Yderligere information
Troels Martin Hansen, cheflæge, Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, tlf. 40 19 32 03, troehans@rm.dk