Den danske Akutlægehelikopterordning gik i luften for fem år siden. I de fem år har akutlægehelikopterne været på mere end 17.000 flyvninger, og crewet har hjulpet mere end 12.000 patienter i et tæt samarbejde med ambulancer, akutlægebiler og andre præhospitale enheder. Mere end 8.000 af patienterne er efterfølgende fløjet direkte til højt specialiseret hjælp på landets universitetshospitaler.

Jubilæum i helikopterperspektiv

Det blev fejret med et jubilæumssymposium, hvor den højt specialiserede hjælp til patienter blev sat i perspektiv af en række oplægsholdere. Det foregik i DGI-byen i København den 2. december 2019. Oplæggene blev båndet og kan ses her

Formand for Regionsrådet i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen indledte symposiet med en fortælling om den skepsis, der oprindeligt var om værdien af akutlægehelikopterne. Men slog også fast, at de i dag uden for al tvivl bidrager til at mindske ulighed i sundhed.

Ledende overlæge for akutlægehelikopterne Troels Martin Hansen gav et helikopterblik på den medicinske og flytekniske udvikling af ordningen fra den første forsøgshelikopter i Ringsted til den fjerde helikopter, der blev indsats i det nordjyske, januar 2019.

Forsker Karen Baden Alstrup fra Præhospitalet i Region Midtjylland præsenterede nogle af de første forskningsresultater fra et aktuelt ph.d.- projekt, som undersøger, hvordan helikopterne bliver brugt, og hvilke patienter de sendes til.

Jakob Kjellberg, professor ved VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, præsenterede en række pointer om den mulige effekt af akutlægehelikopterne på baggrund af en række internationale forskningsartikler og satte blandt andet spørgsmålstegn ved, hvordan man værdisætter "den tryghedsskabende effekt"?

Professor Dr. Wolfgang G. Voelckel, som er lægelig leder for redningshelikoptere i Østrig, gav en historisk tour de force over helikopterudviklingen i Tyskland, Østrig og Schweiz fra den første model til mulige fremtidsscenarier for redningsarbejdet, med mere flyteknisk udvikling og blandt andet brug af droner. Han præsenterede også udvalgt forskning i behandling og effekt og understregede helikopterordningens særlige værdi i forhold til turismen i det bjergrige Østrig.

Endelig rundede Professor Peter Brindley af med et på en gang humoristisk og dybt alvorligt oplæg om risikoen for 'Brun Out' i en high performance organisation som helikopterordningen, og hvordan man kan imødegå risikoen for nedsmeltning, blandt andet ved at styrke 'We-tænkning' fremfor 'Me-tænkning'. Peter Brindley er fra Department of Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, and the Dosseter Ethics Centre, University of Alberta, Edmonton, Canada.