Foto: Anna Marin

Næsten 4.700 missioner. Så mange gange var landets fire akutlægehelikoptere på vingerne i 2020. Tallet steg med godt 10 procent i forhold til året før. Stigningen skete i et år, der stod i coronapandemiens tegn. På trods af de logistiske udfordringer, som nedlukningen af samfundet og landets grænser forårsagede, kunne akutlægehelikopterne imødekomme et øget antal flyvninger.

Helikopterne var på vingerne næsten 13 gange i gennemsnit hvert døgn sidste år. Det fremgår af årsberetningen for 2020 fra Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning. Antallet af årlige flyvninger er steget støt, siden landets fem regioner indviede Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning i efteråret 2014. Med 4.672 flyvninger i 2020 er der endnu en gang slået rekord.

Stigningen skyldes formentlig en kombination af flere ting, men en del af forklaringen kan være, at flere danskere i 2020 opholdt sig i fritidshuse i områder med lang transporttid til nærmeste hospital. Derudover har helikopterordningen eksempelvis et vedvarende fokus på at udvikle de flyvetekniske muligheder for at flyve under vanskelige vejrforhold.

Hjælp på stedet eller på hospitalet
-Vi er glade for, at så mange borgere, i et ellers presset coronaår, fik hurtig hjælp fra personalet på helikopterne sidste år, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

-Vores fire helikoptere bidrager til, at akut syge og tilskadekomne med alvorlige lidelser får hurtig specialiseret hjælp uanset hvor de opholder sig i landet. I nogle tilfælde sker hjælpen på stedet, og i andre tilfælde bliver patienterne fløjet til nærmeste hospital, der kan yde specialiseret behandling, tilføjer Ulla Astman.

Helikopterne bidrager til lighed i sundhed
Hun pointerer, at helikopterordningen bidrager til lighed i sundhed overalt i landet.

-Helikopterne hjælper overalt i landet, hvor der er lang transporttid til et hospital. Så hvis man bor eller opholder sig på en ø, der ikke er landfast, eller har lang transporttid på vejene for at nå til et hospital, så får man hurtig hjælp i kritiske situationer, siger hun.

Personalet har klaret udfordringerne
Dorthe Crüger, formand for den tværregionale styregruppe for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning og koncerndirektør i Region Hovedstaden hæfter sig også ved, at ordningen har bidraget til hurtig hjælp i en tid med corona:

-Helikopterne har vist deres værd, netop i en tid, hvor der har været særligt behov for dem. Personalet har måttet ændre arbejdsgange og procedurer for at håndtere corona-smitterisikoen. Det er sket, uden at de har gået på kompromis med kvalitet og hurtighed, siger Dorthe Crüger.

Hent Akutlægehelikopterens Årsrapport 2020

Yderligere information

Ulla Astman, næstformand for Danske Regioner, tlf. 30 23 64 54, ullaa@rn.dk

Dorthe Crüger, tlf. 38 66 50 17, dorthe.cruger@regionh.dk

Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, tlf. 40 19 32 03, troehans@rm.dk