Forskning hos Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning henvender sig primært til:

  • Forskningsårsstuderende
  • Ph.d.-studerende og tilknyttede og post.doc./seniorforskere
  • Klinisk arbejdende læger indenfor det akutte og præhospitale område

Ansøgningsfrist den 1. oktober 2018

Bemærk: Der er i 2018 ekstraordinært mulighed for at søge midler frem til 1. oktober. Der er godt 900.000 kr. til rådighed i puljen.

Udfyld ansøgningsskemaet, og send det direkte til hovedpostkassen: alh@rm.dk.

Er du usikker på, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet, anbefaler vi, at du læser vores vejledning i ansøgning

Har du spørgsmål til forskningsafdelingen eller er du interesseret i at blive en del af vores stab af forskningsmedarbejdere, bedes du henvende dig via mail til vores hovedpostkasse. Angiv venligst ”forskning” i emnefelt.

Ansøgningsskema