Hvem kan søge
Forskningsmidler hos Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning kan søges af alle, der er kvalificerede til at udføre forskningsprojekter. Dog skal projektansøgeren eller mindst ét medlem af projektgruppen være ansat i en af de fem regioner.

Ansøgere kan eksempelvis være:

  • Klinisk arbejdende læger eller andet personale inden for det akutte og præhospitale område
  • Ph.d.-studerende og tilknyttede og post.doc. /seniorforskere
  • Forskningsårsstuderende


Ansøgningsfrist
Den primære ansøgningsfrist er den 1. marts. Hvis ikke alle midler uddeles i denne runde, gennemføres en sekundær ansøgningsrunde i efteråret med frist den 1. september, hvor der kan ansøges om de resterende midler. Når ansøgningerne fra den primære ansøgningsfrist er behandlet, vil næste ansøgningsfrist fremgå herunder.

Næste ansøgningsfrist: 1. marts 2024


Dokumenter
Inden du udfylder ansøgningsskemaet, anbefaler vi, at du læser vores Ansøgningsvejledning og Forskningsstrategi. Når du har læst vejledningen og strategien, kan du udfylde ansøgningsskema og budgetskabelon og sende det sammen med relevante bilag (én samlet pdf) til vores hovedpostkasse: alh@rm.dk.


Har du spørgsmål
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen eller andre forskningsrelaterede spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig via mail til vores hovedpostkasse. Angiv venligst ”forskning” i emnefelt.