Forskning hos Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning henvender sig primært til:

  • Forskningsårsstuderende
  • Ph.d.-studerende og tilknyttede og post.doc./seniorforskere
  • Klinisk arbejdende læger indenfor det akutte og præhospitale område

Næste ansøgningsfrist: 1. september 2022

Den primære ansøgningsfrist er den 1. marts. Hvis ikke alle midler uddeles i denne runde, gennemføres en sekundær ansøgningsrunde i efteråret med frist den 1. september, hvor der kan ansøges om de resterende midler. Når ansøgningerne fra den primære ansøgningsfrist er behandlet vil det fremgå her på hjemmesiden, om alle midlerne er blevet uddelt i forårets ansøgningsrunde.

Udfyld ansøgningsskemaet, og send det direkte til vores hovedpostkasse: alh@rm.dk.

Er du usikker på, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet, anbefaler vi, at du læser vores vejledning i ansøgning

Har du spørgsmål til forskningsafdelingen, eller er du interesseret i at blive en del af vores stab af forskningsmedarbejdere, bedes du henvende dig via mail til vores hovedpostkasse. Angiv venligst ”forskning” i emnefelt.

Ansøgningsskema