Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning efterstræber at etablere samarbejder med nationale og internationale forskergrupper indenfor relevante forskningsområder. Det forventes, at samarbejderne med andre institutioner udvikles i takt med gennemførelse af konkrete projekter.  

Internationale samarbejder

Det har fra opstarten af forskningsorganisationen, i regi af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, været vigtigt at indgå i internationale samarbejder. På nuværende tidspunkt deltager Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning aktivt i EUPHOREA (European Prehospital Research Alliance), som er et europæisk forskningssamarbejde. 

Nordiske samarbejder

Herudover er der etableret et tæt nordisk samarbejde mellem HEMS organisationerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Samarbejdet går under betegnelsen NoPRA (Nordic Prehospital Research Alliance). Formålet er at styrke forskningen i det præhospitale område i samarbejde mellem de nordiske tjenester.