Færdsel omkring helikopteren

Opmærksomhed på færdsel omkring helikopteren

Det er vigtigt at være opmærksom på færdsel med køretøjer omkring helikopteren, da det kan få alvorlige konsekvenser, hvis et køretøj rammer helikopteren.

Actioncard til vores samarbejdspartnere 

Actionscards er ment som en hjælp til det operative mandskab og viser, hvad der er vigtigt at huske, når man skal modtage og samarbejde med en akutlægehelikopter.

Vi anbefaler at printe eller trykke actioncardet i A5 format, laminere det og lægger det i handskerummet eller et andet sted, hvor der er let adgang til det.

Actioncardet til ambulancer har også en bagside, hvor der står vigtige informationer om bl.a. kommunikation, klargøring af patient m.v. 

Actioncardet er lavet både til tryk og print. Download PDF'er nedenfor.

Retningslinjer for disponering og visitation

Akutlægehelikopterne disponeres med udgangspunkt i Dansk Indeks for Akuthjælp kombineret med tidsmæssige forhold. De konkrete visitations- og disponeringsretningslinjer fremgår i disponeringsvejledningen.

Se disponeringsvejledningen

Fælles principper

Den sundhedsfaglige og tekniske disponering af de fire akutlægehelikopterberedskaber varetages af de
regionale AMK-vagtcentraler og ud fra fælles principper. De fire akutlægehelikoptere indgår i ét samlet, tværregionalt beredskab og fremgår som fælles ressource i alle AMK vagtcentralers elektroniske disponeringssystemer.

Tværregionalt beredskab

Helikopterne arbejder på tværs af regionsgrænser, og er ikke stationære. Således vil alle akutlægehelikoptere kunne disponeres til alle dele af landet, hvis der er behov herfor. 

Instruktionsvideoer

Kontakt os

Kontakt sekretariatet

Hvis du har spørgsmål, ris, ros eller klager, så vil vi gerne høre fra dig.

Sekretariatet for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Telefon: +45 7841 4936,

Mail: alh@rm.dk

Send sikker mail

Hvis din besked indeholder personoplysninger:

Skriv sikkert til os 
For borgere
For virksomheder

Sekretariatet svarer mandag til torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-15.00.