18. juni 2017

Nye tal viser, at regionernes tre akutlægehelikoptere har fløjet 40 procent flere ture i 2016 end det foregående år. De flyver ofte til landets øer og mere tyndtbefolkede områder og sikrer dermed borgerne mere lige adgang til hurtig og højt specialiseret lægehjælp.

I 2016 fløj regionernes tre døgnbemandede akutlægehelikoptere af sted mod kritisk syge og tilskadekomne borgere mere end 3500 gange. Det er en markant stigning på ca. 40 procent i forhold til 2015, der var ordningens første hele driftsår.  

Den stigende aktivitet er et udtryk for, at lægehelikopterne er blevet en naturlig del af det akutte beredskab, forklarer Troels Martin Hansen, ledende overlæge i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

- Regionernes AMK-vagtcentraler er blevet dygtigere til at vurdere, hvornår det er en fordel at sende lægehelikopteren. Det gælder fx når der er behov for at bringe højt specialiserede lægehjælp hurtigt frem til skadestedet og når der er en tidsmæssig gevinst ved at flyve patienten til en specialiseret hospitalsafdeling, siger Troels Martin Hansen og fortsætter:

- En del af forklaringen er også, at vi løbende udvikler de flyoperative muligheder, så helikopteren har bedre mulighed for at flyve og lande om natten og i dårligt vejr med nedsat sigtbarhed og lavt skydække.

Mere geografisk lighed i sundhed
Mange af flyvningerne går til kritisk syge og tilskadekomne i landets yderområder, blandt andet til kommunerne i det vestlige Jylland, øerne og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland. Her får borgerne med akutlægehelikopterens hjælp hurtigere adgang til højt specialiseret behandling, når minutterne tæller. Regionernes akutlægehelikopterordning bidrager dermed til at udjævne den geografiske ulighed i sundhed og skabe tryghed blandt borgerne.

- Lægehelikopternes store force er, at de kommer hurtigt frem over store geografiske afstande. De er derfor et stærkt supplement til det øvrige beredskab, når borgerne i landets yderområder og på øerne får brug for en akut indsats. Vi er stolte af, at lægehelikopterne på den måde er med til at skabe mere lighed i sundhed på tværs af landet, siger Svend Hartling, formand for akutlægehelikopternes styregruppe.

Læs mere om den flyoperative udvikling, forskning og brugertilfredshed i vedlagte årsrapport 2016, som netop er blevet offentliggjort på www.akutlaegehelikopter.dk. Her kan du også se eksempler på patientforløb, hvor mandskabet i akutlægehelikopteren i samarbejde med de øvrige præhospitale enheder har gjort en afgørende forskel.

Om den livreddende indsats med akutlægehelikopterne:

  • Helikopteren er altid bemandet med en pilot, en specialuddannet redder og en præhospital akutlæge, som kan gå i gang med livreddende indsats allerede på skadestedet.
  • Mere end hver tredje flyvning går til en patient med symptomer på hjerte/kar sygdomme. Andre store grupper er patienter med symptomer på blodprop eller blødning i hjernen og patienter med svær tilskadekomst fx efter store trafikulykker.
  • Helikopterne indgår i et tæt samarbejde med regionernes øvrige præhospitale ressourcer. Det er ofte en ambulance, der når først frem med akut hjælp og kan gøre patienten klar til hurtigt at blive flyttet over i helikopteren, når den ankommer.
  • I løbet af 2016 har de 3 akutlægehelikoptere fløjet på missioner i alt 3.593 gange, og herunder fløjet 1.690 patienter til behandling på et af landets hospitaler.
  • De 3 helikoptere har baser i Skive, Billund og Ringsted og bruges på tværs af hele landet.

Yderligere information
Svend Hartling, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, tlf. 4026 6887, svend.hartling@regionh.dk

Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, tlf. 4019 3203, troehans@rm.dk