Vision

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning sikrer rette hjælp til rette patient i rette tid i Danmark.

Mission

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning bidrager til den præhospitale indsats ved at:

  • tilføre specialiseret lægebistand til områder hvor tid og geografi tilsiger det, som en integreret del af den præhospitale indsats.
  • sikre hurtig lægehjælp til borgere i en akut situation og hurtig transport til højt specialiseret behandling. 

Værdier

  • Dygtighed
  • Dialog
  • Respekt 
  • Ansvar
  • Sammenhængende patientforløb