Den landsdækkende akutlægehelikopterordning er etableret som supplement til regionernes eksisterende præhospitale beredskaber.

Hurtig adgang til rette behandling

Akutlægehelikopterne skal bidrage til, at akut syge borgere med livstruende symptomer, der er bosat eller opholder sig i langt fra specialiserede hospitaler, sikres hurtig adgang til præhospital speciallægebehandling. 

Akutlægehelikopterne flyver også til patienter på mindre øer, selvom der ikke er tale om livstruende tilstande. Det kan spare øboende patienter for lange vente- og transporttider, hvis der for eksempel først går en færge næste dag.

Patientgrupper

De fire akutlægehelikoptere flyver primært til svære traumer og tidskritiske patienter, hvor både liv og førlighed er i fare.

  • Patienter med hjertesygdomme udgør cirka 40% af de patienter som helikopterne flyver med.
  • Patienter med sygdomme i centralnervesystemet som fx hjerneblødninger udgør cirka 20%.
  • Tilskadekomster og traumer udgør cirka 20%.

Patientcases

Læs mere om de patientgrupper og opgaver, som akutlægehelikopteren flyver ud til i nedenstående patientcases.

Patientcase 1: Mand med hjertestop

Patientcase 2: Livløst barn

Patientcase 3: Svær tilskadekomst i Vestjylland

Patientcase 4: Tur til Sønderjylland i dårligt vejr