Siden 1. oktober 2014 har der døgnet rundt været akutlægehelikoptere på vagt over Danmark. Akutlægehelikopterne drives af de fem regioner i fællesskab. 

Grundigt forarbejde

Før den permanente ordning trådte i kraft i 2014, var der forsøgsordninger med akutlægehelikoptere i både Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. Også Region Syddanmark disponerede hjælp fra en nordtysk akutlægehelikopter.

Læs evalueringerne af forsøgsordningerne

Læs også afrapporteringen vedrørende eventuelt varig akutlægehelikopterordning, som blandt andet sammenfatter de væsentligste pointer fra evalueringerne af forsøgsordningerne.

Folketingsbeslutning

I finanslovsaftalen for 2013, fastlagde Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, rammerne for regionernes opstart og efterfølgende drift af Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

Regionerne begyndte forberedelsen af ordningen i slutningen af 2013. I løbet af august 2014 var størstedelen af infrastrukturen og den sundhedsfaglige organisation klar til drift, så den nødvendige uddannelse og træning af læger og andet personale kunne nås inden opstart.

I forbindelse med Finanslovsaftalen for 2018, blev det besluttet at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med et ekstra helikopterberedskab fra 2019 og frem. Den nye helikopter gik planmæssigt i drift den 2. januar 2019, kl. 12.