Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning drives af en tværregional styregruppe med repræsentanter fra alle fem regioner. Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Erik Jylling, er formand for styregruppen. 

 

 

 

Formand

Erik Jylling
Koncerndirektør
Region Hovedstaden
+45 5128 3945
erik.jylling@regionh.dk