Potential of Novel Biomarkers in Prehospital Management of Traumatic Brain Injury: The PreTBI Study

Baggrund 

Hovedtraume og traumatisk hjerneskade er på verdensplan den hyppigste årsag til invaliditet og død hos yngre voksne. Sværhedsgraden spænder fra mild (som hjernerystelse) til svær (som kraniebrud). Tilstanden kan være udfordrende at vurdere klinisk, da de akutte symptomer ikke altid afspejler skadens omfang. Fælles for alle patienter er dog, at der skal iværksættes rettidig, optimal indsats for at sikre den bedste behandling.

Formål

Formålet med PreTBI studiet er, at undersøge om biologiske markører i blodprøver kan anvendes som beslutnings-støtte til den udfordrende kliniske vurdering af patienter udsat for hovedtraume.

Metode

Projektet er udgjort af tre studier med indsamling af blodprøver i ambulancen:

  • PreTBI I: Undersøger om blodprøve markørerne S100B og GFAP kan bruges til præhospital udelukkelse af skade på hjernen hos patienter, der har slået hovedet i mild grad. Håbet er at skåne en række patienter for unødvendig røntgenstråling og indlæggelse samtidig med at identificere de patienter, der har akut brug for lægehjælp.
  • PreTBI II: Undersøger om S100B og GFAP også er anvendelige hos patienter, der er kommet moderat til skade. Håbet er at kunne identificere de patienter, der har behov for højt specialiseret lægehjælp.
  • PreTBI III: Undersøger om S100B, GFAP og NSE ligeledes kan bibringe viden om prognosen for de patienter, der er kommet svært til skade.

Samarbejde

Projektet forløber over 3 år og gennemføres i samarbejde med Falck Danmark A/S, Responce A/S, Akutafdelingen samt Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Akutmodtagelsen og Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. Akutmodtagelsen samt Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Herning, Akutafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Blodprøver og Biokemi, Neurokirurgisk Afdeling NK og Neuro Intensiv Afdeling NIA samt Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital.