Kombination af biomarkøren, GFAP, og symptomscoren PreSS (Prehospital Stroke Score) til tidlig identifikation af stroke

Baggrund

Akut opstået skade på hjernevævet forårsaget af blodprop eller blødning i hjernen (stroke) skal behandles hurtigst muligt for at kunne redde patienten og dennes førlighed. Blodpropper kan behandles ved at opløse blodproppen (trombolyse) eller ved kateterbaseret fjernelse (trombektomi). Ved trombolyse inden for 4,5 timer fordobles behandlingseffekten ved halvering af tiden til behandling. Forøget effekt af trombektomi kan måles helt ned til besparelser i tid af 5-minutters intervaller. Den præhospitale opgave er derfor hurtigt at identificere stroke, transportere patienten med højeste hastegrad og sikre korrekt initial visitation til et hospital, som kan varetage en af de centraliserede strokebehandlinger.

I præhospitalet er indført den landsdækkende symptombaserede score PreSS, der anvendes i kommunikationen med patienten for at be- eller afkræfte en strokemistanke og for fund af strokes forårsaget af centrale blodpropper. Symptomscorerne brugt i PreSS differentierer endnu ikke mellem blødning og blodprop. Vi ønsker derfor med dette studie at undersøge, om GFAP kan differentiere mellem disse to stroke-typer.

Formål

Formålet med studiet er at undersøge, om tillæg af den neurospecifikke biomarkør GFAP kan forbedre den diagnostiske præcision af PreSS ved bedre at kunne differentiere mellem de forskellige undertyper af stroke og herved sikre hurtig og korrekt præhospital visitation, så risikoen for død og varige mén reduceres. Bedre præhospital diagnostik giver mulighed for rette patient til rette behandling i rette tid.

Metode

Studiet er et retrospektivt studie på prospektivt indsamlede data fra Norge og Tyskland. Den diagnostiske performance for stroke undersøges for PreSS og GFAP alene samt i kombination.

Samarbejde

Projektet afvikles i et samarbejde mellem Præhospitalet Region Midt, Aarhus, Norsk Luftambulance, Oslo og Neurologisk afdeling Goethe-Universitet, Frankfurt am Main.