Baggrund

Hver dag tilses børn med akut opstået sygdom eller tilskadekomst af en dansk ambulance, lægebil eller akutlægehelikopter, og især de mindste børn under tre år udgør en stor del af børnepatienterne. Mange kontakter til det akutte sundhedsvæsen drejer sig om problemstillinger eller symptomer hos småbørn, som ikke kræver hospitalsbehandling. Børn er ikke bare ”små voksne” og derfor kan det være svært at bedømme en akut sygdomstilstand hos et mindre barn, da det kræver erfaring, hvilket er vanskeligt at opnå og vedligeholde for den enkelte, da ambulancepersonalet langt overvejende er vant til at behandle voksne med akut sygdom.

Formål

Projektet giver et samlet overblik over hvilke diagnoser, som børn med akut opstået sygdom eller tilskadekomst er blevet tildelt efter at være blevet bragt til hospital med en  ambulance eller en akutlægehelikopter i Danmark samt hvor mange af disse børn, som havde en kendt kronisk sygdom og hvor høj dødeligheden er i denne patientgruppe.

Metode

Projektet er landsdækkende og data indsamles fra Akutlægehelikopterordningens egen database, HEMSfile, samt fra nationale patientregistre hos Sundhedsdatastyrelsen. Projektet omfatter alle børn under 16 år i perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2018, som er tilset af
personale på en ambulance eller akutlægehelikopter.
Når datasættene er dannet, anonymiseres disse, så forskerne i gruppen ikke kan
identificere hver enkelt patient hverken ved navn eller cpr-nummer.

Samarbejde: Projektet er et samarbejde mellem Center for Præhospital- og Akutforskning,
Aalborg Universitet, Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Den Landsdækkende
Akutlægehelikopterordning og de fem regioners præhospitale organisationer.