Det er en forudsætning for modtagelse af bevillingen, at der ved forskningsprojektets afslutning og senest tre måneder efter den senest godkendte slutdato indsendes en afrapportering til Akutlægehelikopterens forskningsudvalg.

Hvis der er modtaget flere bevillinger til samme projekt, kan der afrapporteres samlet, hvis det ønskes. Hvis afrapporteringen udebliver, kan forskningsudvalget kræve bevillingen tilbagebetalt.


Afrapporteringen omfatter:

  1. Resume af forskningsresultaterne i lægmandssprog på både dansk og engelsk, samt evt. en opdateret beskrivelse af projektet på helikopterordningens hjemmeside.
  2. Oversigt over præsentationer og publikationer
  3. Fremsendelse af eventuelle publikationer
  4. Slutregnskab for projektet (se vejledning i "Betingelser for modtagelse af bevilling")


Afrapporteringsskema og budget- og regnskabsskabelon skal anvendes ved afrapporteringen.