I Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er drift og forskning tæt forbundet. Derfor er fokus for forskningsstrategien at sikre evidensbaserede indsatser, som er med til at synliggøre mulighederne for at udvikle og forbedre det samlede præhospitale forløb.

Forskning til gavn for akutte patienter

Forskning indenfor akutlægehelikopterens virkefelt skal bidrage med ny faglig viden og højne behandlingskvaliteten til gavn for de akutte patienter. Ofte inspirerer driften til forskning, og positive forskningsresultater implementeres i driften. 

Forskningsstrategien for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning omfatter det tidsmæssige forløb fra 1-1-2 alarmering til overlevering af patient til akutmodtagelsen eller specialafdeling. 

Forskningsområder

I forskningsstrategien for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning er der defineret en bred vifte af forskningsområder:

  • Klinisk epidemiologiske opgørelser
  • Kliniske studier der kortlægger effekt af den præhospitale indsats på patient og outcome
  • Udvikling og afprøvning af medicin og/eller medico-teknisk udstyr samt Point-of-care
  • Uddannelse og træning i præhospital behandling
  • Patientsikkerhed og kvalitetssikring
  • Samfundsvidenskabelige forhold 

Forskningsstrategi