Akutlægehelikopterne disponeres med udgangspunkt i Dansk Indeks for Akuthjælp kombineret med tidsmæssige forhold. De konkrete visitations- og disponeringsretningslinjer fremgår i disponeringsvejledningen.

Fælles principper

Den sundhedsfaglige og tekniske disponering af de fire akutlægehelikopterberedskaber varetages af de
regionale AMK-vagtcentraler og ud fra fælles principper. De fire akutlægehelikoptere indgår i ét samlet, tværregionalt beredskab og fremgår som fælles ressource i alle AMK vagtcentralers elektroniske disponeringssystemer.

Tværregionalt beredskab

Helikopterne arbejder på tværs af regionsgrænser, og er ikke stationære. Således vil alle akutlægehelikoptere kunne disponeres til alle dele af landet, hvis der er behov herfor. 

Disponeringsvejledning