The Danish Helicopter Emergency Medical Service: Activities and Impact on Patient Outcomes

Baggrund 

Blodprop i hjerte eller hjerne samt alvorlig kvæstelse er tilstande, hvor hurtig behandling er afgørende for både overlevelse og méngrad.

Akutlægehelikopterordningens opgave er at sikre, at borgere med disse tidskritiske tilstande, der bosat langt fra et sygehus, kan få kompetent lægelig behandling og hurtig transport til et specialiseret hospital. Det er afgørende, at disse patienter identificeres hurtigt og korrekt så tidligt som muligt i forløbet, da det kan øge mulighederne for at overlevelse

Visitation af lægehelikopterne er en kompleks opgave, hvor det handler om at sende nødvendige hjælp i rette tid til de rette situationer. Unødvendig brug af lægehelikopterne kan medføre, at de ikke er tilgængelige, når behovet opstår. 

Formål

Formålet med ph.d. projektet er at beskrive sygdomsgruppering og dødelighed for den samlede HEMS population og analysere effekten af den indsats lægehelikopterne yder.

Metode

Der indgår tre register-baserede studier i ph.d. projektet:

  • Studie I beskriver diagnoser og dødelighed for de patienter, der flyves til hospitalet.
  • Studie II undersøger årsager til, at helikopterne aflyses og beskriver diagnoser og dødelighed for de patienter, der får deres tur aflyst.
  • Studie III undersøger, om helikopteren har en effekt på overlevelse og hospitalsudgifter for patienter med tidskritiske tilstande.

Resultater

I studie I fandt vi en datakomplethed mellem 93-99% på hovedparten af de registrerede variable. I 3.7% af missionerne var patient eller mission misklassificeret. Tidsstempler var upræcist angivet.

I studie II var de tre hyppigst anvendte diagnosegrupper hjerte-kar-sygdomme (41%), traume (23%) og sygdomme i nervesystemet (16%). 61% af patienterne blev vurderet kritisk syge eller tilskadekomne, og i 34% af missionerne blev foretaget en kritisk intervention.

I studie III var dødeligheden størst blandt de patienter, som blev transporteret af helikopterteamet til hospitalet, sammenlignet med de patienter som blev håndteret af GEMS, og de patienter hvor helikopteren blev aflyst. De patienter, som blev transporteret til hospitalet af helikopterteamet blev hyppigere indlagt på intensiv og behandlet med respirator sammenlignet med de patienter, som blev håndteret af GEMS og de patienter, hvor helikopteren blev aflyst.

Samarbejde

Projektet er treårigt og gennemføres i samarbejde med Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning og de fem regionale AMK-vagtcentraler.