Noise Exposure During Prehospital Emergency Physicians Work on Mobile Emergency Care Units and Helicopter Emergency Medical Services

Baggrund

Præhospitalt personale eksponeres dagligt for støj i forbindelse med virket på ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikoptere. Omfanget af denne støjeksponering er ikke tidligere grundigt klarlagt, og personalets risiko for erhvervsrelateret høretab er således ikke nærmere defineret. 

Formål

Projektet har undersøgt, hvilke støjniveauer akutlæger udsættes for i forbindelse med virket på akutlægebiler og akutlægehelikoptere. Yderligere er det undersøgt, om støjeksponeringen bidrager til både akut-midlertidig såvel som langsigtet påvirkning af hørelsen blandt personalet. 

Metode

Akutlæger på lægebilerne i Odense, Aarhus og Kolding samt akutlæger og piloter på Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning i Ringsted blev udstyret med to mikrofoner, der blev placeret ud for øregangen. For flyvende personel blev mikrofonerne installeret i hjelmens ørebøffer, således det kun var det støj, der ramte ørene, som faktisk blev optaget. Alle forsøgspersoner fik udført en høreprøve (måling af otoakustiske emissioner) ved vagtstart samt efter hver episode med støjpåvirkning (udrykningskørsel eller HEMS missioner). Der blev også gennemført standardiserede høreprøver på akutlægerne i Odense samt en gruppe ambulancereddere for at identificere et permanent høretab. Alle målinger blev sammenlignet med in-hospitale kontroller bestående af anæstesiologer på OUH. 

Resultater

Præhospitale akutlæger eksponeres, i forbindelse med arbejdet på akutlægebilerne, for omkring 80 dB(A) under udrykningskørsel. Akutlæger og piloter på Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning eksponeres forskelligt, afhængig af om der anvendes ørepropper under høreværnet eller ej.

Anvendes der ikke ørepropper, ligger støjniveauet omkring 80 dB(A), mens der for gruppen af ørepropbrugere ses niveauer over 90 dB(A). Årsagen hertil skal formentlig findes i, at kommunikationsudstyret findes i høreværnet, og at det er vanskeligere at høre med ørepropper i ørene; hvorfor der skrues op for lydstyrken.

Det blev observeret, at der ofte blev anvendt engangsørepropper, som ikke kan forventes at dæmpe støjniveauet optimalt. For at overholde arbejdsmiljølovens retningslinjer, bør akutlæger og ambulancereddere i landbaserede enheder tilbydes yderligere beskyttelse i form af enten ørepropper, høreværn eller bedre isolation af bilerne. Personalet på akutlægehelikopterne bør anvende formstøbte ørepropper eller aktiv lyddæmpning. Der blev også fundet en akut påvirkning af de ydre hårceller (målt ved otoakustiske emissioner) for akutlæger og piloter på akutlægehelikopterne som udtryk for høj støjbelastning. 

Samarbejde

Projektet er udført i samarbejde med Akutlægebilen i Odense, Akutlægebilen i Kolding, Akutlægebilen i Aarhus, Regionernes Akutlægehelikopter samt Anæstesiologisk Intensiv Afdeling Odense Universitets Hospital.